Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek is veel te vinden over Intellectuele Eigendommen, en de bescherming daarvan. Op de website www.boek9.nl is veel daarvan terug te vinden.